Renoveerimistööd

Renoveerimistööd

Renoveerimine on ehitise või rajatise kohandamine tänapäeva vajadustest lähtuvalt. Renoveerimise käigus tehtavad tööd vöib jagada:

  • Kapitaalremont millega remonditakse hoone sama heaks kui see oli uuena
  • Kapitaalsed täiendused (soome k. perusparannus) ehk täiendused (ehitise rekonstrueerimine, seadmete ja süsteemide täiendused vms.) millega tehakse tegevuskeskkonna kvaliteet hoones endisest paremaks.
  • Uuendamine, mille käigus muudetakse ruumijaotust või seadmeid
  • Ehitise laiendamine pindala suurendamiseks ehk juurdeehitus
    konserveerimine säilivuse parandamiseks
  • Ennistamine sh restaureerimine arhitektuuri ja välisilme säilitamiseks, taastamiseks või parandamiseks
  • Rekonstruktsioon ehk uue ehitise rajamine säilinud detailide või dokumentide baasil.